selectstar, Autor w serwisie Magellan

Rekordowo niskie bezrobocie

Brak, kolokwialnie mówiąc, rąk do pracy stał się w ostatnim czasie zmorą większości branż. Problem dotyczy szczególnie najmniej wymagających, a przez to najgorzej opłacanych stanowisk. Przy rekordowo niskim bezrobociu (za GUS 05.2017 7,4%) Polacy mogą sobie pozwolić na poszukiwanie korzystniejszych ofert, zarówno pod względem wynagrodzeń, jak i pozostałych warunków zatrudnienia. Rozwiązaniem staje się zatrudnianie cudzoziemców. […]

Od 11 czerwca zmiana zasad wjazdu do Polski dla obywateli Ukrainy

Od 11 czerwca bieżącego roku obywatele Ukrainy legitymujący się paszportem biometrycznym mogą wjeżdżać na teren RP oraz innych państw UE mimo braku ważnej wizy. Podstawą do takiego wjazdu są przepisy o tzw. ruchu bezwizowym. Nie oznacza to jednak swobody podróżowania w dosłownym rozumieniu, jak to ma miejsce w naszych podróżach na teren Unii. Przede wszystkim […]

Taki sam kodeks pracy dla cudzoziemców jak dla Polaków

Przypominamy, iż cudzoziemców zatrudnia się z zachowaniem takich samych przepisów kodeksu pracy, jak Polaków. Zatem oprócz pozyskania oświadczenia/zezwolenia na pracę należy: podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca, skopiować dokument pobytowy cudzoziemca, zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu, zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika […]

Przypominamy, że cudzoziemiec nie może podjąć u Państwa pracy w oparciu o dokumenty wydane przez inną firmę

Często mamy do czynienia z takimi sytuacjami- zgłasza się osoba i posiada dokument dotyczący zatrudnienia, który to dokument jest jeszcze aktualny i nawet stanowisko zgadza się z tym, na którym firma chciałaby go zatrudnić, więc ta firma wystawia tylko umowę oraz zgłasza do ZUS i uznaje temat za załatwiony. Niestety, tak to nie działa. Każdy […]