Aktualności - Magellan Group

Jak zweryfikować cudzoziemca przed zatrudnieniem?

Rynek pracy ulega dynamicznym zmianom. Jednym z głównych trendów, który możemy obserwować już od kilku lat, jest wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych na terenie naszego kraju. Kompetencje i umiejętności praktyczne, którymi wyróżniają się m.in. nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy, sprawiają, że polskie firmy mogą się rozwijać i realizować nowe zlecenia. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemca […]

Karta pobytu cudzoziemca. Czym jest i jak ją uzyskać?

Ostanie lata wiążą się z szybkim zmianami i wielopłaszczyznową globalizacją. Poszczególne kraje otwierają się na nowych przybysz, czerpiąc od nich pod względem kulturowym, czy technologicznym. Nie zawsze jednak możliwość przebywania na terenie innego kraju jest tak prosta do uzyskania. Co musi zrobić cudzoziemiec, który chce przez dłuższy okres mieszkać w naszym kraju? Taka osoba powinna […]

W jakich branżach najlepiej sprawdzają się obcokrajowcy?

Sytuacja na świecie nieustannie się zmienia. Dotyczy to także rynku pracy, na którym zachodzą dynamiczne procesy. Biorąc pod uwagę nasz kraj, już od dłuższego czasu obserwujemy tendencję do powstawania braków kadrowych, szczególnie w pewnych gałęziach gospodarki. Przyczyną takiej sytuacji jest m.in. niski poziom bezrobocia i dynamiczny rozwój, który, choć jest zjawiskiem pozytywnym, ukazuje niepokojące mankamenty. […]

Gdzie szukać cudzoziemców do pracy?

Od kilku lat mówi się, że w Polsce zaczyna brakować rąk do pracy. To problem szczególnie aktualny w dziedzinach gospodarki, które wymagają pracy fizycznej lub odwrotnie – ścisłej specjalizacji. Braki w zatrudnieniu są widoczne m.in. w rolnictwie, czy pracach budowlano-wykończeniowych. Dla wieku firm rozwiązaniem staje się zatrudnianie pracowników z innych krajów. Cudzoziemcy cenieni są za […]

Jak zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce?

Rozwój polskiego rynku pracy sprawia, że coraz bardziej popularne staje się angażowanie do pracy cudzoziemców. Proces legalizacji ich zatrudnienia jest mniej lub bardziej zawiły. Czynnikiem decydującym jest przede wszystkim to, z jakiego kraju pochodzi przyszły pracownik oraz na jak długi okres czasu zawarta jest umowa. Okazuje się, że zatrudnienie osoby z krajów UE lub EFTA […]

Rekordowo niskie bezrobocie

Brak, kolokwialnie mówiąc, rąk do pracy stał się w ostatnim czasie zmorą większości branż. Problem dotyczy szczególnie najmniej wymagających, a przez to najgorzej opłacanych stanowisk. Przy rekordowo niskim bezrobociu (za GUS 05.2017 7,4%) Polacy mogą sobie pozwolić na poszukiwanie korzystniejszych ofert, zarówno pod względem wynagrodzeń, jak i pozostałych warunków zatrudnienia. Rozwiązaniem staje się zatrudnianie cudzoziemców. […]

Od 11 czerwca zmiana zasad wjazdu do Polski dla obywateli Ukrainy

Od 11 czerwca bieżącego roku obywatele Ukrainy legitymujący się paszportem biometrycznym mogą wjeżdżać na teren RP oraz innych państw UE mimo braku ważnej wizy. Podstawą do takiego wjazdu są przepisy o tzw. ruchu bezwizowym. Nie oznacza to jednak swobody podróżowania w dosłownym rozumieniu, jak to ma miejsce w naszych podróżach na teren Unii. Przede wszystkim […]

Taki sam kodeks pracy dla cudzoziemców jak dla Polaków

Przypominamy, iż cudzoziemców zatrudnia się z zachowaniem takich samych przepisów kodeksu pracy, jak Polaków. Zatem oprócz pozyskania oświadczenia/zezwolenia na pracę należy: podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca, skopiować dokument pobytowy cudzoziemca, zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu, zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika […]