Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Interesuje Cię legalne zatrudnienie cudzoziemca w Twojej firmie? A może zatrudniłeś go na pół roku i nie wiesz, jakie dokumenty teraz przygotować? Nie jesteś pewien, czy powinieneś uzyskać oświadczenie z urzędu pracy? Potrzebujesz kompleksowej opieki nad swoimi kadrami, łącznie z dokumentami dla pracowników spoza Polski?

A może Twój pracownik chciałby się ubiegać o kartę pobytu, ale nie wie, od czego zacząć? Chciałbyś zatrudnić obcokrajowca jako kierowcę w ruchu międzynarodowym, ale zastanawiasz się, czy możesz mu powierzyć taką pracę oraz jakich dokumentów dla cudzoziemca będziesz potrzebował?

Jeśli nurtują Cię te lub podobne pytania, to dobrze trafiłeś. Magellan Group to firma, która zajmuje się kompleksową obsługą cudzoziemców szukających zatrudnienia w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub chcieli by zatrudniać pracowników zza granicy.

Możesz powierzyć nam znalezienie pracowników na wskazane stanowiska oraz skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia cudzoziemca. Pomożemy Ci w kwestiach prawnych i urzędowych, a także udzielimy potrzebnych Ci informacji. Zlecisz nam także obsługę księgową i kadrową z uwzględnieniem przepisów dotyczących pracowników zza granicy.

Najważniejsze dokumenty dotyczące cudzoziemców w Polsce

sprawdzenie, czy wskazane osoby mogą legalnie podjąć pracę w Polsce i przez jaki okres czasu

przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z legalnym zatrudnieniem

w przypadku firm z województwa łódzkiego złożenie dokumentów w urzędzie

doradztwo w zakresie najszybszej i najtańszej formy zatrudnienia

Karta Polaka – jest to dokument potwierdzający związki z polskością wynikające z posiadania w Polsce rodziny lub działania w organizacjach krzewiących polską kulturę, kultywujących język itp. Z Kartą Polaka cudzoziemiec może podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów. Karta Polaka jest również dokumentem pozwalającym na występowanie o wizę .

Zezwolenie na pracę w Polsce – jest to dokument wydawany przez Wojewodę na wniosek pracodawcy na okres maksymalnie 3 lat. Jest do dokument uprawniający do pracy, ale aby uzyskać podstawę pobytu, należy uzyskać wizę w konsulacie w swoim kraju.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zwane potocznie kartą pobytu – jest wydawane przez Wojewodę na okres maksymalnie trzech lat, na wniosek cudzoziemca, jest to rozwiązanie chętnie wybierane przez cudzoziemców, ponieważ nie wymagania dodatkowych wyjazdów do swojego kraju po wizy. Jeżeli cudzoziemiec posiada kartę pobytu, istnieje możliwość uzyskania kart również dla współmałżonka i dzieci celem wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego w Polsce.

Zaproszenie – obywatel RP może zaprosić do siebie cudzoziemca w celach turystycznych. Należy w tym celu wpisać stosowne zaproszenie do Rejestru Zaproszeń prowadzonego przez Wojewodę. Należy w nim wskazać miejsce zakwaterowania cudzoziemca oraz wykazać posiadanie stosownych środków na sfinansowanie pobytu. Są to zaproszenia krótkoterminowe i nie uprawniają one do pracy.

Zezwolenie na pobyt stały – po minimum pięciu latach ciągłego pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały, jest to zezwolenie wydawane bezterminowo i uprawnia do podejmowania pracy na terenie Polski bez dodatkowych zezwoleń wydawanych w oparciu o zatrudnienie w jednej firmie.

Zezwolenie na pracę sezonową – wydawane jest przez starostę na wniosek pracodawcy, uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez okres 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Oświadczenie – jest to dokument rejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.