Rekordowo niskie bezrobocie

Brak, kolokwialnie mówiąc, rąk do pracy stał się w ostatnim czasie zmorą większości branż. Problem dotyczy szczególnie najmniej wymagających, a przez to najgorzej opłacanych stanowisk. Przy rekordowo niskim bezrobociu (za GUS 05.2017 7,4%) Polacy mogą sobie pozwolić na poszukiwanie korzystniejszych ofert, zarówno pod względem wynagrodzeń, jak i pozostałych warunków zatrudnienia.
Rozwiązaniem staje się zatrudnianie cudzoziemców. Nasz rynek w tej chwili najliczniej wypełniają obywatele Ukrainy, ze względu na duże podobieństwa językowe i kulturowe.
Należy jednak uważać, żeby kontrole i ewentualne kary nie zmąciły radości ze znalezienia odpowiedniej liczby pracowników.
Przepisy nakładają na pracodawców zatrudniających cudzoziemców wiele dodatkowych obowiązków, oprócz tych, które są przewidziane kodeksem pracy dla pracowników krajowych.
Należy pamiętać, że nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla pracodawcy brak znajomości stosownych przepisów (Ignorantia iuris nocet-nieznajomość prawa szkodzi), a dla cudzoziemca nie jest żadnym usprawiedliwieniem brak znajomości języka powodujący niedostateczne zrozumienie przysługujących mu praw.
Każdy przypadek zatrudnienia cudzoziemca należy rozpatrywać indywidualnie, pamiętając o licznych dodatkowych obostrzeniach dotyczących niektórych branż.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług- z nami zatrudnicie Państwo pracowników legalnie i długoterminowo.