Legalizacja pobytu cudzoziemca – pomoc w uzyskaniu dokumentów

Magellan Group z siedzibą w okolicach Łodzi to agencja pracy, która pomaga cudzoziemcom w rozpoczęciu kariery zawodowej na terenie Polski. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami, którzy oferują atrakcyjne stanowiska osobom zza granicy. Nie tylko wspieramy w procesie rekrutacji, ale także ułatwiamy dopełnienie wszelkich formalności i zajmujemy się kwestiami prawnymi. Obcokrajowcy, którzy skorzystają z usług firmy mogą liczyć na pomoc w legalizacji pobytu w Polsce – wsparcie w uzyskaniu karty pobytu cudzoziemca lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy.

Wiemy, że kwestie prawne są niezwykle istotne dla kandydatów do pracy, a także dla przedsiębiorców, którzy chcą ich zatrudnić. Zdajemy sobie także sprawę, że przejście przez wszelkie formalności może być dla cudzoziemców skomplikowane. Dlatego wspieramy ich od samego początku pobytu w naszym kraju poprzez sporządzanie odpowiednich dokumentów oraz towarzyszenie podczas załatwiania spraw urzędowych.

Jeśli chcesz uzyskać kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy i nie wiesz, jak powinieneś się do tego zabrać, skontaktuj się z nami. Oferujemy pełne wsparcie podczas legalizacji pobytu oraz innych kwestii związanych z poszukiwaniem pracy, procesem zatrudnienia i w wielu innych sytuacjach. A jeśli planujesz otwarcie firmy w Polsce, możesz skorzystać z obsługi kadrowej i księgowej, którą prowadzimy dla przedsiębiorców zza granicy.