Od 11 czerwca zmiana zasad wjazdu do Polski dla obywateli Ukrainy

Od 11 czerwca bieżącego roku obywatele Ukrainy legitymujący się paszportem biometrycznym mogą wjeżdżać na teren RP oraz innych państw UE mimo braku ważnej wizy. Podstawą do takiego wjazdu są przepisy o tzw. ruchu bezwizowym. Nie oznacza to jednak swobody podróżowania w dosłownym rozumieniu, jak to ma miejsce w naszych podróżach na teren Unii.

Przede wszystkim wyjazdy obywateli Ukrainy są ograniczone czasowo- mogą przebywać na terytorium UE przez 90 dni w ciągu każdych kolejnych 180 dni. Przekroczenie tego czasu pociąga za sobą podobne skutki, jak niewyjechanie przed końcem wizy- polska Straż Graniczna może zatrzymaną osobę ukarać zakazem wjazdu na okres od 6 do 12 miesięcy.
Ukraińcy nie mogą również wjeżdżać nie uzasadniając na granicy celu swojej podróży. Jeżeli jest to wyjazd „za chlebem” powinni posiadać dokument potwierdzający czekające na nich miejsce pracy. Jeżeli wyjazd w celach turystycznych, pogranicznicy najpewniej zażądają dokumentów potwierdzających taką deklarację, na przykład rezerwacji w hotelu.
Zatem przekraczanie granicy przez obywateli Ukrainy nie stało się całkowicie podobne do przekraczania granic Wspólnoty przez jej członków- nadal są to wjazdy kontrolowane i wymagające uzasadnienia.