Taki sam kodeks pracy dla cudzoziemców jak dla Polaków

Przypominamy, iż cudzoziemców zatrudnia się z zachowaniem takich samych przepisów kodeksu pracy, jak Polaków. Zatem oprócz pozyskania oświadczenia/zezwolenia na pracę należy:

  • podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca,
  • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca,
  • zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
  • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia,
  • wypełnić obowiązki informacyjne wynikające ze zmian w przepisach wprowadzonych 01.01.2018.

Pamiętajmy również, aby dobrze przemyśleć formę zatrudnienia- zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy, a zawarcie umowy cywilno-prawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.

Chętnie pomożemy w uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz przygotowaniu kompletnych dokumentów związanych z zatrudnieniem.