Przypominamy, że cudzoziemiec nie może podjąć u Państwa pracy w oparciu o dokumenty wydane przez inną firmę

Często mamy do czynienia z takimi sytuacjami- zgłasza się osoba i posiada dokument dotyczący zatrudnienia, który to dokument jest jeszcze aktualny i nawet stanowisko zgadza się z tym, na którym firma chciałaby go zatrudnić, więc ta firma wystawia tylko umowę oraz zgłasza do ZUS i uznaje temat za załatwiony.
Niestety, tak to nie działa.
Każdy zatrudniony przez Państwa cudzoziemiec musi posiadać dokumenty wydane dla Państwa firmy oraz z warunkami, na jakich Państwo chcecie cudzoziemca zatrudnić.
Nie istnieje też (niestety) opcja przepisania istniejącego zezwolenia na pracę na rzecz innej firmy.
Jeżeli nie są Państwo pewni, jakich konkretnie dokumentów będzie potrzebować zrekrutowana przez Państwa osoba, zapraszamy serdecznie do kontaktu.